top of page
tomados de la mano

Contacte

Informació de contacte

c/ Mestre Chapí, 42

Palma de Mallorca (Barri El Viver)

07008
Horari: dilluns a divendres de 7:30 a 17:30

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Posa't en contacte amb nosaltres

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: Grup Popeye, c/ Mestre Chapí, 42 Palma de Mallorca (Barri El Viver), 07008 Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis

Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui.Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per a la fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció.Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.Drets que us assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposicióMés informació del tractament: ceipopeye@ceipopeye.es

bottom of page