top of page
Niños jugando con lego

Metodologia

Niños en la guardería
Niño levantando la mano

Innovació i responsabilitat

La nostra línia metodològica es basa sobretot en facilitar l'aprenentatge dels nostres alumnes mitjançant un aprenentatge significatiu, un enfocament globalitzador i el joc com a principi socialitzador. Tenim una visió clarament constructivista, on el nen/a és el protagonista del seu aprenentatge.

Cura infantil de qualitat

Per tant, partint d'aquesta idea, la nostra tasca és facilitar els recursos i dinamitzar processos, amb una actitud oberta i flexible, en formació permanent i treball en equip, per oferir als infants confiança i coherència educativa, valorant les capacitats de tots i cadascun d'ells i d'elles.

 

Es tenen sempre en compte les necessitats del nen/ai del seu nivell de desenvolupament, el context sociocultural, les diferències individuals, així com la relació amb l'adult com a punt de referència, que li proporciona la seguretat afectiva necessària i dóna suport a la progressiva ampliació de el seu món relacional.

Tarjetas del alfabeto

Un pas endavant

A l'escola, les activitats es relacionen amb la vida dels infants i són significatives i funcionals, plenes de sentit en elles mateixes. Estan delimitades pel que fa al temps i l'acció, creant uns ritmes que es repeteixen de manera regular durant el dia i la setmana (rutines). Aquest fet proporciona als més petits seguretat i confiança, ja que els permet anticipar i proveir el que succeirà a continuació.

 

Seguint a la mateixa línia, totes les propostes ofereixen als alumnes un procés actiu de construcció dels seus coneixements, de recerca, de manipulació i d'exploració, amb què es propicia la curiositat, la investigació, la iniciativa i la reflexió.

Niños jugando en la guardería.

Educació única i valuosa

Doncs la nostra feina es basa a dur a terme metodologies basades en el joc i la manipulació, que siguin actives i innovadores, com ara: instal·lacions artístiques, experiències manipulatives, tallers, racons de joc, matemàtiques ABN, treball per projectes, propostes d'aprenentatge. Tenint en compte els diferents estils d'aprenentatge, gràcies a la posada en pràctica de les metodologies esmentades, arribem i ens adaptem a tots els infants. Es considera la vida quotidiana del centre l‟eix organitzador de l‟acció educativa, satisfent les necessitats vitals d‟aquestes edats, dins d‟un ambient (espais, temps, materials, relacions...) ric i estimulant, que convidi a desenvolupar les seves capacitats de actuar i descobrir el món que els envolta, aconseguint a poc a poc nivells més grans dautonomia i independència respecte els adults.

 

Tot l'equip docent que pertany al CEI.Popeye, considera que l'educació a la primera infància és un treball compartit, per la qual cosa per a nosaltres és molt important la participació de les famílies al nostre dia a dia.

bottom of page